Jednostavna , a elegantna kratka verzija francuskog bob cuta