Sidecut, novi rez šipki za kojim su poludjele žene!